Aktualizacja Strategii rozwoju lokalnego

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady jest już na końcowym etapie wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020, w grudniu 2020 r. minęło 4 lata od pierwszych ogłoszonych przez nasze Stowarzyszenie naborów wniosków, przez te kilka minionych lat realizowaliśmy wskaźniki co spowodowało, iż nasza Strategia (LSR) została w dużej części zrealizowana w zakresie jej wdrażania. Większość
z założonych w niej wskaźników produktu w ramach poszczególnych przedsięwzięć zostało osiągniętych na zaplanowanym poziomie. Obecnie wychodzimy z propozycją aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 w celu uzyskania jak najlepszych efektów wdrażania wskaźników LSR, co przedłoży się na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

W ramach aktualizacji LSR zapraszamy do konsultacji lokalną społeczność przedstawicieli sektorów społecznego, gospodarczego oraz publicznego dotyczących następujących obszarów:

 • przeliczenia wartości budżetu LSR na walutę euro,
 • aktualizacji kwot i wskaźników w ramach Planu działania, przesunięcia oszczędności
  z naborów, w tym wynikających z różnic kursowych,
 • aktualizacji wskaźników w ramach poszczególnych przedsięwzięć,
 • aktualizacji planu działania wskazującego harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu.

Powyższe zmiany dotyczą urealnienia wartości budżetu LSR do aktualnego kursu waluty euro. Obecnie kurs euro był przeliczany po kwocie 4 zł., powyższe działanie przyczynia się do zwiększenia środków finansowych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, a tym samym zwiększenie liczby wskaźników w ramach przedsięwzięć.

 • ponadto w wyniku zmiany Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznych nr 7/1/2020 (w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) zaistniała konieczność dostosowania Procedury wyboru i oceny grantobiorców oraz lokalnych kryteriów wyboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o:

 • wskazanie w jakim zakresie moglibyśmy te środki zagospodarować i na jakie ważne
  z Waszego punktu widzenia przedsięwzięcia przeznaczyć. Służyć temu będzie tzw. „Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”, w której przewidziano iż: „Mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Zwracamy się z prośbą o podzielenie się swoimi uwagami i wnioskami dot. aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru poprzez wypełnienie ankiety/formularza konsultacyjnego (zamieszczanego na stronie internetowej Stowarzyszenia), a następnie  przekazywanie wskazanego dokumentu do biura Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w terminie do dnia 19 marca br. (forma przekazania może być osobista, listowna czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl).

Zebrane wnioski i opinie Państwa zostaną wykorzystane w pracach aktualizacyjnych nad planowanymi zmianami w LSR i na tej podstawie wprowadzone zostaną zmiany aktualizacyjne do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 po przyjęciu uchwałą WZC finalna wersja zostanie przedłożona do Urzędu Marszałkowskiego
w celu aneksowania umowy ramowej.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 13 469 62 03.

 1. Formularz proponowanych zmian cz.1.
 2. Formularz proponowanych zmian cz.2.
 3. Ankieta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.