Wyniki naboru – ogłoszenie nr 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 31.08.2017 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantów złożonymi w ramach naboru nr 1/2017/G w zakresie: budowy lub przebudowy …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej: …Czytaj dalej →

UWAGA – AKTUALNE DOKUMENTY

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl zostały udostępnione następujące aktualne dokumenty: Regulamin Rady LGD Nasze Bieszczady Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 Procedura wyboru i oceny operacji Załącznik nr 3: Karta …Czytaj dalej →

„Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych”

Projekt „Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych” realizowany przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAKAT (PDF) Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na …Czytaj dalej →

Informacja o planowanym naborze wniosków – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w II półroczu 2017 r. planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na …Czytaj dalej →

Wyniki naborów – ogłoszenie nr 5/2017 oraz 6/2017

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 01.08.2017 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie: budowy lub przebudowy …Czytaj dalej →