Wyniki naborów

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 07.09.2021 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach: naboru nr 3/2021 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej …Czytaj dalej →

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Nasze Bieszczady

Członkowie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady według rozdzielnika   Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 08 września 2021 roku (środa) o godzinie 1100 , które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko …Czytaj dalej →

Dodatkowe fundusze na rozwój LGD

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego jednogłośnie podjął kierunkową decyzję o wdrożeniu w nowej perspektywie finansowej instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w formule bezpośredniej przy dodatkowym zaangażowaniu środków …Czytaj dalej →

Wyniki naboru – ogłoszenie nr 2/2021

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 05.08.2021 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2021 w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej …Czytaj dalej →

SPOTKANIA INFORMACYJNE „PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2021-2023”

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”. Celem projektu jest: …Czytaj dalej →

Wizyta studyjna na obszarze działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2020 – 2021 Programu Rozwoju …Czytaj dalej →

Zakończenie cyklu spotkań informacyjnych z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

W dniu 07 lipca 2021 roku Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zakończyła cykl spotkań związany z informowaniem lokalnej społeczności na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego …Czytaj dalej →