„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Od lutego 2020 r. na terenie woj. podkarpackiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z pożyczki skorzystać mogą: studenci ostatniego roku studiów wyższych, poszukujący pracy absolwenci szkoły lub …Czytaj dalej →

Wyniki naboru – ogłoszenie nr 1/2020

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 12.08.2020 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2020 w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej …Czytaj dalej →

Walne Zabranie Członków Lokalnej Grupy Działania NASZE BIESZCZADY

W dniach 23.06.2020 r. oraz 29.06.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lesku (ul. Parkowa 1, sala narad) odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w celu udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Nasze Bieszczady za rok 2019 …Czytaj dalej →