Konsultacje Społeczne – Podsumowanie

W dniu 21 maja 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zakończyło konsultacje społeczne dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. W ramach prowadzonych działań mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach diagnostycznych na których diagnozowano obszar LGD, identyfikowano występujące …Czytaj dalej →