Wyniki naboru

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 15.12.2022 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2022 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej …Czytaj dalej →

Konsultacje społeczne – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady w związku z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 po przeprowadzonych konsultacjach społecznych przedstawia państwu diagnozy obszaru oraz analizy jego potrzeb rozwojowych i potencjału. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag …Czytaj dalej →