Zaproszenie na Walne Zebranie członków LGD Nasze Bieszczady

uchwała 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu uchwała 2 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu uchwała 3 w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Statut 25.06.2024r Statut 25.06.2024r. uchwała 4 w sprawie odwołania członków Rady LGD uchwała 5 w sprawie odwołania …Czytaj dalej →

LGD Nasze Bieszczady zaprasza do oglądania fotorelacji z warsztatów aktywizacyjno – edukacyjnych

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zaprasza do oglądania fotorelacji z warsztatów aktywizacyjno – edukacyjnych organizowanych dla mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady. W mijającym tygodniu odbywały się Warsztaty w zakresie nauki wykonywania rękodzieła użytkowego tj. stroików, ozdób wiszących i stojących, oraz …Czytaj dalej →

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zaprasza do oglądania fotorelacji z warsztatów aktywizacyjno – edukacyjnych

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zaprasza do oglądania fotorelacji z warsztatów aktywizacyjno – edukacyjnych organizowanych dla mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady. Zapraszamy do fotorelacji Michał Bartnicki    

LGD Nasze Bieszczady zaprasza do oglądania fotorelacji z warsztatów aktywizacyjno – edukacyjnych

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zaprasza do oglądania fotorelacji z warsztatów aktywizacyjno – edukacyjnych organizowanych dla mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady. W mijającym tygodniu odbywały się Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym a dla dorosłych Warsztaty w zakresie nauki …Czytaj dalej →

Fotorelacja z warsztatów aktywizacyjno – edukacyjnych organizowanych dla mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zaprasza do oglądania fotorelacji z warsztatów aktywizacyjno – edukacyjnych organizowanych dla mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady. W mijającym tygodniu odbywały się Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym a dla dorosłych Warsztaty w zakresie nauki …Czytaj dalej →

Rozpoczęcie warsztatów aktywizacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż od 13 kwietnia 2024 r. rozpoczęła realizację cyklu warsztatów aktywizacyjno – edukacyjnych organizowanych w ramach operacji własnej, pod tytułem: „Rozwijanie aktywności społecznej wśród mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady”. W dniu 13 kwietnia 2024 …Czytaj dalej →

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż rozpoczyna proces konsultacji społecznych procedur oraz załączników do procedur w tym do lokalnych kryteriów wyboru na nowy okres programowania na lata 2021-2027 Szanowni Państwo wraz z procedurami oraz załącznikami do …Czytaj dalej →

Operacja własna w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż przystępuje do realizacji Operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, tytuł operacji ,,Rozwijanie aktywności społecznej wśród mieszkańców …Czytaj dalej →