AKTUALNE DOKUMENTY

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż po zakończonych konsultacjach społecznych została zaktualizowana Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: …Czytaj dalej →

Bezpłatne webinarium “Jak aplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub?”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku wraz z Platformą Startową Unicorn Hub zaprasza na bezpłatne webinarium“Jak aplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub?” Webinarium odbędzie się 25 listopada 2020 r. od 14:00 do 15.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium …Czytaj dalej →

Bezpłatne webinarium “Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wsparcie dla osób dorosłych w ramach działania 9.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.”

    Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium “Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wsparcie dla osób dorosłych w ramach działania 9.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.” Webinarium odbędzie się 25 listopada 2020 r. od 10:00 do 10.40 za …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. “Staże 30+”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób …Czytaj dalej →

Zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie  licznych próśb, sugestii i propozycji ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców, związanych z rozwojem ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, wychodzi z …Czytaj dalej →

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Od lutego 2020 r. na terenie woj. podkarpackiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z pożyczki skorzystać mogą: studenci ostatniego roku studiów wyższych, poszukujący pracy absolwenci szkoły lub …Czytaj dalej →