Projekt grantowy pn. „Budowa oraz doposażenie infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej na obszarze LGD Nasze Bieszczady”

W dniu 28.09.2022 r.Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zawarła z Województwem Podkarpackim umowę na realizacje projektu grantowego pn. „Budowa oraz doposażenie infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej na obszarze LGD Nasze Bieszczady”. Projekt obejmuje realizacje 5 zadań na obszarze gmin Baligród, Lesko …Czytaj dalej →

Projekt współpracy pn.: “Sieć Obiektów Rekreacyjno – Turystycznych”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt współpracy finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na …Czytaj dalej →

Słuchowisko pt. “Kuchnia Bojków i Łemków”

Szanowni Państwo, Fundacja Instytut Regionalny zaprasza na “karpackie słuchowiska”, które będa odbywać się będą od września do listopada br. w formule on-line. Drugie z cyklu słuchowisko pt. “Kuchnia Bojków i Łemków” odbędzie się 22.09.2022 r. o godzinie 17:00. Słuchowisko poprowadzi …Czytaj dalej →

KONKURS „NAJLEPSZY SMAK PODKARPACIA”

1 edycja: 24 września 2022 r. 24 września 2022 roku w sali restauracyjnej Hotelu Ambasadorskiego w Rzeszowie , ul. Rynek 14 (parter)  w ramach festiwalu KARPATY NA WIDELCU odbędzie pierwsza edycja konkursu o tytuł „Najlepszy Smak Podkarpacia 2022”, w którym wyłonione zostaną  kulinarne produkty z regionu wyróżniające …Czytaj dalej →

Aktywizacja mieszkańców obszaru działania LGD Nasze Bieszczady poprzez stworzenie sieci kontaktów międzyterytorialnych, w celu wymiany wiedzy w zakresie realizacji dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, promocją obszaru i rozwojem turystyki.

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”  „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju …Czytaj dalej →