Władze LGD

Zarząd LGD

 1. Prezes Zarządu: Ewa Baranowska
 2. Wiceprezes Zarządu: Stanisław Szelążek
 3. Wiceprezes Zarządu: Zbigniew Bończak
 4. Członek Zarządu: Jolanta Bartnicka – Węgrzyn
 5. Członek Zarządu: Danuta Nagórzańska – Gał
 6. Członek Zarządu: Lucyna Otta
 7. Członek Zarządu: Stanisław Fal

Dyrektor Biura Jolanta Bartnicka – Węgrzyn


Rada LGD

 1. Bentkowski Krzysztof – Sektor Społeczny
 2. Stępień Robert – Sektor Publiczny
 3. Owsianik Mariusz– Sektor Gospodarczy
 4. Szczepańska Renata – Sektor Publiczny
 5. Kobus Elżbieta – Sektor Społeczny
 6. Krawiec Jacek – Sektor Gospodarczy
 7. Snarski Adam – Sektor Publiczny
 8. Mazurkiewicz Zygmunt – Sektor Społeczny – Przewodnicząca Rady
 9. Przytulski Zbigniew – Sektor Gospodarczy
 10. Bzdyk Roman – Sektor Publiczny
 11. Kułak Ewa – Sektor Społeczny
 12. Witkowska Joanna – Sektor Społeczny
 13. Stach Jan – Sektor Społeczny
 14. Krajnik Janusz – Sektor Społeczny
 15. Buk Anna – Sektor Gospodarczy

 


Komisja Rewizyjna

 1. Monika Adamiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Mateusz Latusek
 3. Monika Kamińska