Władze LGD

Zarząd LGD

 1. Prezes Zarządu: Aniceta Brągiel
 2. Wiceprezes Zarządu: Jolanta Bartnicka -Węgrzyn
 3. Wiceprezes Zarządu: Dawid Lipka
 4. Członek Zarządu: Bończak Zbigniew
 5. Członek Zarządu: Danuta Nagórzańska – Gał

Dyrektor Biura Jolanta Bartnicka – Węgrzyn


Rada LGD

 1. Buk Anna
 2. Bzdyk Roman
 3. Habowski Jerzy
 4. Kobus Elżbieta
 5. Kraus Sylwia
 6. Krawiec Jacek
 7. Kułak Ewa
 8. Mazurkiewicz Zygmunt
 9. Owsianik Mariusz
 10. Przytulski Zbigniew
 11. Snarski Adam
 12. Stępień Robert
 13. Szczepańska Renata
 14. Szczepek Aneta
 15. Witkowska Joanna

Komisja Rewizyjna

 1. Monika Adamiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Nadolny Mirosław
 3. Zimoń Aleksandra