Program Dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Szanowni Państwo, do 2 października 2023 do godziny 15:59 można składać wnioski do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. W ramach programu dotacyjnego “Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspierane są projekty włączające …Czytaj dalej →

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Nasze Bieszczady

Członkowie Lokalnej Grupy Działania  Nasze Bieszczady według rozdzielnika         Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 19 Września 2023 roku (Wtorek) o godzinie 1300 , które odbędzie się w Biurze stowarzyszenia ul. …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze – koncepcja Smart Village

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Oddolne i lokalne …Czytaj dalej →

Konsultacje w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż posiada nie wykorzystane środki finansowe, powstałe w wyniku braku zainteresowania ogłaszanym kilkakrotnie naborem na Przedsięwzięcie 2.2.1 – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez mieszkańców, w tym grupy …Czytaj dalej →

Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie opracowywania i realizacji koncepcji inteligentnych wsi tzw. Smart Villages

 „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”   „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju …Czytaj dalej →

Informacja o planowanym naborze wniosków – koncepcja Smart Village

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w II półroczu 2023 r. planuje ogłosić nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …Czytaj dalej →

Sprzątanie Kamienia Leskiego z Burmistrzem Miasta

W sobotę (1 lipca) o godz.16:00 Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko oraz Stowarzyszeniem Razem dla Glinnego zapraszają do włączenia się w akcję społeczną sprzątania Kamienia Leskiego. Zakończymy ją grillem przy nowo wybudowanej wiacie wypoczynkowej.

Spotkanie informacyjne: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

W dniu 19 czerwca 2023 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady odbyło się spotkanie związane z informowaniem lokalnej społeczności na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez …Czytaj dalej →