Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na warsztat refleksyjny który odbędzie się 27 luty 2020 r. ( czwartek ), o godzinie 13:00, w Restauracji Stare Lisko, ul. Rynek 12, 38-600 Lesko. Realizowany warsztat poświęcony będzie bieżącej analizie procesu wdrażania …Czytaj dalej →

Wyniki naboru – ogłoszenie nr 2/2019

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 03.02.2020 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej …Czytaj dalej →

Walne Zabranie Członków Lokalnej Grupy Działania NASZE BIESZCZADY

W dniu 19 grudnia 2019 roku o godzinie 1015 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady ul. 1000 – lecia 1, 38-600 Lesko, odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania NASZE BIESZCZADY. W trakcie zebrania Członkowie podjęli uchwały: 1/2019 …Czytaj dalej →

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD NASZE BIESZCZADY

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 1000 w Siedzibie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady ul. 1000 – lecia 1, 38-600 Lesko. W przypadku braku kworum …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i …Czytaj dalej →

Zakończenie cyklu spotkań informacyjnych z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

W dniu 09 grudnia 2019 roku Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zakończyła cykl spotkań związany z informowaniem lokalnej społeczności na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego …Czytaj dalej →