Informacja dla Beneficjentów wybranych do realizacji operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dnia 21 lutego 2018 r weszła w życie USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 311 – pobierz). Ustawa ta w art. …Czytaj dalej →

Warsztat refleksyjny

12 lutego członkowie Rady, Zarządu, oraz pracownicy Biura LGD Nasze Bieszczady podczas warsztatu refleksyjnego podsumowali miniony rok pod względem wdrażania LSR i działań LGD zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. …Czytaj dalej →

Warsztat refleksyjny poświęcony bieżącej analizie procesu wdrażania LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w dniu 12 lutego br. o godzinie 13:00 w Lesku realizowany będzie warsztat refleksyjny poświęcony bieżącej analizie procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, w których uczestniczyć będą m.in. …Czytaj dalej →