Ogłoszenie nr 1/2023/G

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 07.11.2023 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 1/2023/G w zakresie: oddolne i lokalne koncepcje rozwoju wsi, mające na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwane dalej „koncepcjami inteligentnych wsi” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki przedstawiają się następująco:

NABÓR NR 1/2023/G:

Protokół z oceny i wyboru grantobiorców