Nie chcemy stać w przedsionku – promocja lokalnych inicjatyw

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady z przyjemnością informuje, iż w dniu 29 listopada 2018 roku w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu rodziców dzieci specjalnej troski w Lesku odbyła się premiera filmu zawierającego elementy o charakterze edukacyjno-promocyjnym skierowanego do lokalnej …Czytaj dalej →

Wyniki naboru – ogłoszenie nr 8/2018

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 03.12.2018 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 8/2018 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej …Czytaj dalej →

Walne Zebranie Członków LGD NASZE BIESZCZADY

Informujemy, iż podczas Walnego Zebrania Członków LGD w dn. 27 listopada 2018 roku przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady LGD oraz dokonano wyboru Przewodniczącego Rady LGD. Do Rady LGD z sektora publicznego jednogłośnie wybrano: Pan Roman Bzdyk Wójt Gminy Komańcza, Pan …Czytaj dalej →

Nie chcemy stać w przedsionku – promocja lokalnych inicjatyw

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady z przyjemnością informuje, iż nagranie filmu zawierającego elementy o charakterze edukacyjno-promocyjnym skierowane do lokalnej społeczności i przedstawicieli instytucji w ramach realizacji inicjatywy: pt. Nie chcemy stać w przedsionku – promocja lokalnych inicjatyw współfinansowana ze środków …Czytaj dalej →

Szkolenie Lokalnych Grup Działania z Województwa Podkarpackiego

W dniach 14-15 listopada 2018 roku, członkowie Organów i pracownicy z 18 Lokalnych Grup Działania uczestniczyli w szkoleniu pt. „Zasady funkcjonowania LGD analiza dokumentów wewnętrznych stowarzyszenia”, „Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej” w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach …Czytaj dalej →

Szkolenie członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

W dniu 13 listopada 2018 roku, odbyło się szkolenie zorganizowane dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, pt. „Zasady funkcjonowania LGD Nasze Bieszczady analiza dokumentów wewnętrznych stowarzyszenia”. Szkolenie obejmowało II części teoretyczną oraz …Czytaj dalej →

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Nasze Bieszczady

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków uchwała 1 odwołani członkowie rady uchwała 2 powołani członkowie uchwała 3 przewodniczący Rady uchwała 4 2018 zatwierdzająca zmiany w Statucie uchwała 4 Statut 27.11.2018 r uchwała 5 2018 zatwierdzająca zmiany w Regulaminie Rady uchwała 5 …Czytaj dalej →