Zakończenie drugiego cyklu spotkań informacyjnych z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

W dniu 12 stycznia 2017 roku Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zakończyła drugi cykl spotkań związany z informowaniem lokalnej społeczności na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Planu komunikacji. Pierwszy cykl spotkań …Czytaj dalej →

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w dniach 9 oraz 10 stycznia 2017 roku.

W ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Planu komunikacji w dniach 09 oraz 10 stycznia odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami obszaru objętego LSR. Tematyka spotkań informacyjnych związana była z analizą wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności …Czytaj dalej →

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w dniu 5 stycznia 2017 roku

W ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Planu komunikacji w dniu 05 stycznia odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami objętymi LSR. Tematyka spotkania informacyjnego związana była z ogłoszonym w terminie od 29 grudnia 2016 r. do 20 …Czytaj dalej →

Spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady Zaprasza na spotkania informacyjne związane z ogłoszonym w terminie od 29 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. naborem wniosków w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej, Rozwijania działalności gospodarczej. Spotkania odbędą się w siedzibie Lokalnej Grupy …Czytaj dalej →

Analiza efektywności działań komunikacyjnych

Dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowanie partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem …Czytaj dalej →

Informacja dla Wnioskodawców

W związku ze zgłaszanymi problemami z Generatorem wniosków przygotowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosimy o wypełnianie wszystkich dokumentów w wersji excel/word.   Ponadto informujemy, iż ARiMR udostępniła dokument (www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html) zawierający najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wdrażania LSR (poddziałanie …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborach

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej: …Czytaj dalej →