Zmiany w LSR

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie zgłaszanych licznych propozycji i sugestii ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców, związanych z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz dokumentów wewnętrznych …Czytaj dalej →

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie zgłaszanych licznych propozycji i sugestii ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców, związanych z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz …Czytaj dalej →

„Aktywizacja mieszkańców obszaru działania LGD Nasze Bieszczady poprzez stworzenie sieci kontaktów międzyterytorialnych, w celu wymiany wiedzy w zakresie realizacji dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, promocją obszaru i rozwojem turystyki.”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju …Czytaj dalej →

Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady za okres od 23.05.2016 do 31.12.2021 r.

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady w ramach realizacji zadania pod nazwą „Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady za okres od 23.05.2016 do 31.12.2021 r.”, którego celem …Czytaj dalej →

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Webinarium odbędzie się 08 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/premia-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej2/register W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 …Czytaj dalej →

Trwa nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie-2022

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i  …Czytaj dalej →

„MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” Rekrutacja trwa do 1 kwietnia 2022 r. Uczestnikami Projektu mogą być: – bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat; – zamieszkujący lub uczący się na …Czytaj dalej →