Ogłoszenie o naborze – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej: …Czytaj dalej →

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Nasze Bieszczady

Uchwała nr 1 (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu) Informacja Dodatkowa Rachunek Zysków i Strat Bilans za 2022 Uchwała nr 2 (w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu) Uchwała nr 3 (w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029) Lokalna Strategia …Czytaj dalej →

Ogłosznie wyników III nabór – Staże30+

Data publikacji: 24.05.2023 r. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Staże 30+, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek …Czytaj dalej →

Informacja o planowanym naborze wniosków – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w I półroczu 2023 r. planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …Czytaj dalej →

Umowy na realizację operacji w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2023 podpisane

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”  „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej …Czytaj dalej →

Ogłoszenie III naboru wniosków – Staże 30+

Data publikacji: 19.04.2023 r. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY – LIDER PROJEKTU ORAZ PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA – PARTNER PROJEKTU OGŁASZAJĄ  III  NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU STAŻE 30+ Nabór rozpocznie się od 26 kwietnia 2023 r. i trwać będzie do 11 …Czytaj dalej →

Zmiany w LSR

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie zgłaszanych licznych propozycji i sugestii ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców, związanych z potrzebą aktualizacji dokumentów wewnętrznych LGD rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na …Czytaj dalej →

Ogłoszenie wyników II nabór LIDER

Opublikowano: 12.04.2023 r. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Staże 30+, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, …Czytaj dalej →