Zakończenie cyklu spotkań informacyjnych z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

W dniu 30 września 2017 roku Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zakończyła cykl spotkań związany z informowaniem lokalnej społeczności na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Planu komunikacji. W trakcie ogłoszonego naboru …Czytaj dalej →

XXII Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa AGROBIESZCZADY 2017

W dniach 29 – 30 lipca br. w Lesku odbyły się XXII Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa AGROBIESZCZADY 2017. W ramach realizacji Planu komunikacji oraz Aktywizacji lokalnej społeczności Lokalna Grupa działania Nasze Bieszczady wspólnie z partnerami Lokalną Grupą Działania „Zielone …Czytaj dalej →

Wyniki naboru – ogłoszenie nr 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 31.08.2017 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantów złożonymi w ramach naboru nr 1/2017/G w zakresie: budowy lub przebudowy …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej: …Czytaj dalej →

UWAGA – AKTUALNE DOKUMENTY

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl zostały udostępnione następujące aktualne dokumenty: Regulamin Rady LGD Nasze Bieszczady Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 Procedura wyboru i oceny operacji Załącznik nr 3: Karta …Czytaj dalej →