„Dotacje dla sektora ekonomii społecznej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje dla sektora ekonomii społecznej”. Dofinansowanie w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Webinarium odbędzie się  1 …Czytaj dalej →

Pierwszy etap realizowanego projektu współpracy pn. „Sieć Obiektów Rekreacyjno – Turystycznych”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Projekt współpracy finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata …Czytaj dalej →

Wyniki naboru

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 15.12.2022 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2022 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej …Czytaj dalej →

Ewaluacja zewnętrzna lokalnej strategii rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie Wytycznej nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 11 marca 2022 do 30 …Czytaj dalej →