Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian Projektu współpracy

Informujemy, że na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, LGD Nasze Bieszczady rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian Projektu współpracy. Zapraszamy Państwa do przekazywania opinii w sprawie proponowanych zmian w przedmiotowym dokumencie. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: nasze–bieszczady@nasze-bieszczady.pl …Czytaj dalej →

Spotkanie informacyjne dla członków liderów lokalnych dotyczących realizowanych przez LGD działań

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady serdecznie zaprasza na: spotkanie informacyjne dla członków liderów lokalnych dotyczących realizowanych przez LGD działań , spotkanie dotyczące konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. Celem spotkania jest edukacja osób zaangażowanych w proces zarządzania, informowania i wdrażania LSR, …Czytaj dalej →

Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Procedurze określającej warunki, sposób i tryb udzielonego doradztwa

Informujemy, że na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, LGD Nasze Bieszczady rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Procedurze określającej warunki, sposób i tryb udzielonego doradztwa oraz jej załącznikach stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Zapraszamy …Czytaj dalej →

Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w karcie oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru–rozwijanie działalności gospodarczej.

Zgodnie z procedurą ewaluacji i monitoringu stanowiącą załącznik do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przeprowadzony został przegląd procedur wdrażania poszczególnych działań zaplanowanych w ramach wdrażania LSR. Na podstawie analizy karty oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru – rozwijanie …Czytaj dalej →

Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w karcie oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru–podejmowanie działalności gospodarczej (premie)

Zgodnie z procedurą ewaluacji i monitoringu stanowiącą załącznik do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przeprowadzony został przegląd procedur wdrażania poszczególnych działań zaplanowanych w ramach wdrażania LSR. Na podstawie analizy karty oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru – podejmowanie …Czytaj dalej →

Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

Informujemy, że na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, LGD Nasze Bieszczady rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady oraz jego załącznikach. Zapraszamy Państwa do przekazywania opinii w sprawie proponowanych zmian w przedmiotowym dokumencie. Wszelkie …Czytaj dalej →

Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji

Informujemy, że na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, LGD Nasze Bieszczady rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Procedurze wyboru i oceny operacji stanowiący załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR do Umowy nr 00023-6933- UM 0910006/15 …Czytaj dalej →