Spotkania informacyjne „Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. …Czytaj dalej →

POUCZENIE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PROTESTU

Protest wnosi się w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji w sprawie wyników wyboru operacji. Protest kierowany jest do Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, ul. 1000-lecia 1, …Czytaj dalej →

Szkolenie członków Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady [relacja]

W dniu 1 lutego 2017 roku, odbyło się szkolenie zorganizowane dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, pt. „Metodyka pracy organu decyzyjnego ( Rady LGD ) w zakresie oceny operacji zgodności z PROW 2014-2020, w zakresie oceny zgodności ze …Czytaj dalej →

Szkolenie dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady uprzejmie informuje, że w dniu 1 lutego 2017 roku, odbędzie się szkolenie zorganizowane dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Pt. „Metodyka pracy organu decyzyjnego ( Rady LGD ) w zakresie oceny operacji zgodności …Czytaj dalej →