Realizacja działań w ramach projektu współpracy „Sieć obiektów Rekreacyjno Turystycznych”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w wydarzeniu informacyjno/promocyjnym organizowanym w formie objazdowych spotkań z mieszkańcami, lokalnymi liderami przedstawicielami ngo, sołtysami, pracownikami informacji turystycznych oraz ośrodków kultury, na obszarach działania LGD Nasze Bieszczady oraz LGD „Kraina Nafty”. W związku z …Czytaj dalej →

Ogłoszenie III naboru wniosków – Staże 30+

Data publikacji: 19.04.2023 r. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY – LIDER PROJEKTU ORAZ PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA – PARTNER PROJEKTU OGŁASZAJĄ  III  NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU STAŻE 30+ Nabór rozpocznie się od 26 kwietnia 2023 r. i trwać będzie do 11 …Czytaj dalej →

Zmiany w LSR

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie zgłaszanych licznych propozycji i sugestii ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców, związanych z potrzebą aktualizacji dokumentów wewnętrznych LGD rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na …Czytaj dalej →

Ogłoszenie wyników II nabór LIDER

Opublikowano: 12.04.2023 r. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Staże 30+, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, …Czytaj dalej →

Eliminacje Gminne Do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Pod Hasłem ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Miło nam poinformować, że w dniu 27 marca 2023 roku odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Lesko. Współorganizatorami turnieju byli: Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, Gmina …Czytaj dalej →