Ogłoszenie nr 4/2017

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniach 16-17.02.2017 r. oraz 24.02.2017 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach naborów nr 4/2017 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki przedstawiają się następująco:

NABÓR NR 4/2017:

Protokół z oceny i wyboru operacji