Ewaluacja zewnętrzna lokalnej strategii rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie Wytycznej nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 11 marca 2022 do 30 …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze nr 3/2022 – Infrastruktura

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej: …Czytaj dalej →

Projekt grantowy pn. „Budowa oraz doposażenie infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej na obszarze LGD Nasze Bieszczady”

W dniu 28.09.2022 r.Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zawarła z Województwem Podkarpackim umowę na realizacje projektu grantowego pn. „Budowa oraz doposażenie infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej na obszarze LGD Nasze Bieszczady”. Projekt obejmuje realizacje 5 zadań na obszarze gmin Baligród, Lesko …Czytaj dalej →

Projekt współpracy pn.: “Sieć Obiektów Rekreacyjno – Turystycznych”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt współpracy finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na …Czytaj dalej →