Zmiany w LSR

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie zgłaszanych licznych propozycji i sugestii ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców, związanych z potrzebą aktualizacji dokumentów wewnętrznych LGD rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanych dokumentach, dokonane zmiany wpłyną na uzyskanie jak najlepszych efektów wdrażania LSR, co spowoduje zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Zakres zmian dotyczy:

  1. 1. Dostosowanie zapisów w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców oraz jej załącznikach tak, aby dokument był zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zawierał odniesienie do wyboru i oceny koncepcji SV.

W związku z realizacją przez LGD projektu grantowego dotyczącego opracowania koncepcji SV, należy dostosować wewnętrzne dokumenty tak, aby procedowanie w ramach ogłoszonego naboru na wybór koncepcji SV było zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami/wytycznymi.

Szanowni Państwo wraz z proponowanymi zamianami na stronie LGD Nasze Bieszczady, zamieszczono ankietę/formularz konsultacyjny, który należy wypełnić i dostarczyć do biura LGD Nasze Bieszczady (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do 18.04 2023 r. Zebrane wnioski i opinie Państwa zostaną wykorzystane w pracach aktualizacyjnych nad planowanymi zmianami w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców oraz jej załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Do pobrania:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.