Zmiany w LSR

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie zgłaszanych licznych propozycji i sugestii ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców, związanych z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz dokumentów wewnętrznych LGD rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanych dokumentach, dokonane zmiany wpłyną na uzyskanie jak najlepszych efektów wdrażania LSR, co spowoduje zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Zakres zmian dotyczy:

  1. Aktualizacji kwot w ramach Planu działania, przesunięcia oszczędności z naborów, w tym wynikających z różnic kursowych oraz zwiększenie wskaźnika rezultatu Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury dla celu szczegółowego 1.3.

Proponowane zmiany:

W związku z powstałymi oszczędnościami z naboru w ramach przedsięwzięcia 2.2.2 Wsparcie finansowe dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą oraz 2.4.2 Wspierania inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju i poprawy atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LGD w tym wynikającymi z różnic kursowych, proponuje się ich przesunięcie do przedsięwzięcia 1.3.2 Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obszaru poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. W związku z osiągnięciem zakładanych w LSR wskaźników i ich wartości dla przedsięwzięcia 2.2.2 oraz 2.4.2 nie będzie możliwe ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla ww. przedsięwzięć. Powyższe przedsięwzięcie, tj. 1.3.2 zostało zaproponowane w związku z planowanym do przeprowadzenia naborem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury (infrastruktura rekreacyjna, turystyczna, kulturalna). W związku z przeniesieniem oszczędności do przedsięwzięcia 1.3.2 zostanie zwiększony wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury dla celu szczegółowego 1.3 z 23000 osób na 23100 osób (zwiększenie o 100 osób). Zarząd biorąc pod uwagę liczne propozycje mieszkańców związane z dalszym rozwojem infrastruktury niekomercyjnej służącej lokalnej społeczności stoi na stanowisku, aby środki te zostały wykorzystane właśnie w zakresie – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej oraz turystycznej.

Szanowni Państwo wraz z proponowanymi zamianami na stronie LGD Nasze Bieszczady, zamieszczono ankietę/formularz konsultacyjny, który należy wypełnić i dostarczyć do biura LGD Nasze Bieszczady (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do 31.05 2022 r. Zebrane wnioski i opinie Państwa zostaną wykorzystane w pracach aktualizacyjnych nad planowanymi zmianami w LSR i pozostałych dokumentach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Ankieta

Formularz zmian nr 1

Strategia 2022 r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.