Warsztat refleksyjny – analiza Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

W dniu 27 lutego b.r. członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele organów LGD tj. Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura LGD Nasze Bieszczady oraz osoby zaangażowane i zainteresowane realizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, podczas zorganizowanego Warsztatu Refleksyjnego podsumowali miniony 2019 rok pod względem osiągniętych wskaźników w ramach zaplanowanych do realizacji naborów oraz działalności biura LGD. Działania te prowadzone są zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Uczestnicy dokładnie przeanalizowali stopień osiągniętych wskaźników na rok 2019, z których wyciągnięto następujące wnioski, iż proces wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przebiega bez zastrzeżeń co wpłynęło na zrealizowanie założonych wskaźników. Zebrani uczestnicy analizowali przeznaczenie środków finansowych z przyznanego bonusa (przyznane dodatkowe środki finansowe w ramach nagrody za prawidłową realizację LSR w pierwszym kamieniu milowym), które zostały przeznaczone na obszary wymagające interwencji oraz wskazane przez mieszkańców w ramach prowadzonych konsultacji społecznych tj. na nabór w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych. Wnioski wypracowane podczas warsztatu zostały opracowane w formie raportu który zawiera realizację  finansową i rzeczową LSR, jakości wybranych projektów oraz analizę kryteriów wyboru operacji, ponadto wypracowane rekomendacje posłużą w kolejnym etapie wdrażania LSR.

Michał Bartnicki

Specjalista ds. marketingu i promocji

 

Zapraszamy do fotorelacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.