Szkolenie członków Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady [relacja]

W dniu 1 lutego 2017 roku, odbyło się szkolenie zorganizowane dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, pt. „Metodyka pracy organu decyzyjnego ( Rady LGD ) w zakresie oceny operacji zgodności z PROW 2014-2020, w zakresie oceny zgodności ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) i ich oceny według lokalnych kryteriów oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia”.

Szkolenie obejmowało II części teoretyczną oraz praktyczną.

W części teoretycznej członkowie Rady analizowali i omawiali:

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390.)
  2. Wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.
  3. Regulamin Rady oraz Procedury wyboru i oceny operacji.
  4. Błędy najczęściej popełniane przez Radę LGD w procesie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

W części praktycznej członkowie Rady analizowali oraz pracowali z:

  1. Wnioskiem o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz Biznesplanem.
  2. Wnioskiem o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Biznesplanem.

Zapraszamy do fotorelacji

            Michał Bartnicki
Specjalista ds. marketingu i promocji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.