Kolejne szkolenie Lokalnych Grup Działania z Województwa Podkarpackiego

W dniach 18-19 maja 2017 roku, członkowie Organów i pracownicy z 20 Lokalnych Grup Działania uczestniczyli w szkoleniu pt. „Przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz analiza procedury odwoławczej w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.1 lit. B rozporządzenia nr 1303/2013,w tym w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Szkolenie obejmowało II części teoretyczną oraz praktyczną.

W części teoretycznej uczestnicy analizowali i omawiali:

  1. Procedurę odwoławczą w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.1 lit. B rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014–2020.
  2. Wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  3. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Błędy najczęściej popełniane przez Radę LGD w procesie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

W części praktycznej uczestnicy analizowali oraz pracowali z:

  1. Wytycznymi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez Lokalne Grupy Działania zadań związanych z realizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Organizator Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady dziękuje uczestnikom

(koleżankom i kolegom z LGD) za pomoc w organizacji i udział w szkoleniu.

 

Zapraszamy do fotorelacji

Michał Bartnicki
Specjalista ds. marketingu i promocji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.