Informacja dotycząca zasad oceny i wyboru operacji

W związku z planowanymi naborami wniosków Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady realizując Plan Komunikacji pragnie poinformować potencjalnych wnioskodawców o zasadach oceny i wyboru operacji przez LGD. Ogłoszenie o możliwości aplikowania o środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie publikowane na stronie internetowej LGD Nasze Bieszczady nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem naboru, zaś składanie wniosków będzie trwać od 14 do 30 dni. Po zakończeniu naboru wniosków (do 14 dni) pracownicy LGD dokonują wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR, w zakresie:

1.         złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

2.         zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;

3.         zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze;

4.         spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru.

Ponadto sprawdzane będzie, czy wniosek jest podpisany, czy wnioskodawca jest pełnoletni i czy jest obywatelem UE, czy jego miejsce zamieszkania, siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym wdrażaniem LSR. Jeżeli wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych, nie zostaje wybrany na etapie wstępnej weryfikacji i nie podlega dalszej ocenie. Jeżeli spełnia wszystkie kryteria formalne, przechodzi do drugiego etapu. Tutaj oceny dokonuje Rada LGD (do 45 dni od zakończeniu naboru), która ocenia zgodność operacji z lokalnymi kryteriami, wybiera projekty oraz ustala kwotę wsparcia.

Na podstawie zdobytej liczby punktów wybierane są wnioski do finansowania. Odbywa się to przez podjęcie stosownej uchwały. Jeżeli złożone wnioski uzyskają jednakową liczbę punktów, wtedy o dofinansowaniu decydować będzie większa liczba punktów zdobytych w kryteriach premiowanych, jeśli nadal nie będzie można ustalić kolejności decyduje data i godzina wpływu. Następnie wybrane wnioski zostają przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, gdzie następuje ich dalsza weryfikacja, podpisanie umowy i na końcu wypłata środków. Nie dotyczy to projektów grantowych, gdzie beneficjent podpisuje umowę, rozlicza grant bezpośrednio w Biurze LGD Nasze Bieszczady.

Jeżeli wnioskowana kwota pomocy przekracza maksymalny poziom dofinansowania, Rada LGD może zmniejszyć kwotę wsparcia. Może tego także dokonać w wyniku zbadania racjonalności kosztów, jeżeli okaże się że są one zbędne lub zawyżone.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru wniosków podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy przekazywana jest pisemna informacja o wyniku oceny i wyboru wniosku z podaniem liczby zdobytych punktów oraz kwocie dofinansowania. W przypadku negatywnej oceny wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia protestu, który rozpatruje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.