Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie opracowywania i realizacji koncepcji inteligentnych wsi tzw. Smart Villages”

         „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację pn. Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie opracowywania i realizacji koncepcji inteligentnych wsi tzw. Smart Villages, której celem jest Nawiązanie współpracy w obszarze działań Lokalnych Grup Działania w celu nabycia wiedzy związanej z zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich w ramach realizowanych operacji

W ramach umowy nr OW-VI.052.46.3.2022 zawartej w dniu 09 maja 2023 w Rzeszowie. Pomiędzy partnerami KSOW działającymi wspólnie podstawie umowy konsorcjum Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady z siedzibą w Lesku oraz Lokalną Grupą Działania „Ziemia Przemyska” z siedzibą w Przemyślu będą wspólnie realizować działania związane z nawiązaniem współpracy międzyterytorialnej aktywizacją mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Zaplanowane w operacji działania mają na celu nawiązanie współpracy i zweryfikowanie dotychczasowej oraz nabycie nowej wiedzy związanej z wdrażaniem koncepcji inteligentnych wiosek (Smart Village) i zagród edukacyjnych u osób, które na co dzień zajmują się aktywizacją mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania inteligentnych rozwiązań na terenach wiejskich, poprzez udział w wyjeździe studyjnym nastąpi wymiana dotychczasowych doświadczeń i zdobycie wiedzy u poszczególnych Partnerów co przyczyni się do szukania nowych innowacyjnych rozwiązań na terenach wiejskich i planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Współpraca międzyterytorialna stanowić będzie okazję dla Partnerów do dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami zwłaszcza tymi, które okazały się skuteczne, pozwalając w ten sposób na wzajemne inspirowanie się oraz transfer dobrych praktyk. Wizyta studyjna na obszar Partnerów posiadających doświadczenie i wiedzę w realizacji operacji związanych z koncepcjami Smart Village, zagrodami edukacyjnymi i pozyskiwaniem funduszy unijnych, co pozwoli poznać dobre praktyk dofinansowane z funduszy w ramach PROW, ponadto zaplanowano Konferencję która umożliwi spotkanie z osobami bezpośrednio wdrażającymi projekty, to działanie jest odpowiedzią na problem który wiąże się z niedostateczną wiedzą dotyczącą opracowywania i realizacji koncepcji inteligentnych wiosek Smart Village oraz operacji finansujących zagrody edukacyjne w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Podjęte działania w ramach operacji będą inspirować do realizacji na swoim obszarze inicjatyw w zakresie rozwoju potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Również współpraca oraz wymiana doświadczeń prowadzić będzie do wypracowania wspólnych projektów, opartych na efekcie synergii i uzupełniania się, takie działanie przyniesie za sobą szereg korzyści, to źródło nowych innowacyjnych pomysłów i metod, przyczyniających się do lepszego wdrażania niektórych elementów lokalnej strategii rozwoju oraz daje okazję do poszerzenia już istniejących projektów lub stworzenia nowych przez połączenie umiejętności i zasobów lub też poprzez otwarcie nowych rynków i możliwości rozwojowych, a zdobyta wiedza zostanie przekazana innym mieszkańcom, co przyczyni się do efektywniejszego rozwoju ekonomicznego naszego obszaru.

Forma realizacji operacji to:

Wyjazd studyjny na obszar działania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Elblągu Województwo Warmińsko – Mazurskie, w terminie 27 – 30 czerwca 2023 roku.

Grupa docelowa to:

Grupą docelową będą przedstawiciele LGD Nasze Bieszczady i LGD „Ziemia Przemyska” ponadto pozostałe LGD z Podkarpacia (które wyrażą wolę udziału w operacji) należący do sektorów publicznego, gospodarczego, NGO i mieszkańcy ponadto przedstawiciele zarządów, członkowie rad, pracownicy biur, w rezultacie w realizacji operacji będzie brało udział 50 osób.

Efekt realizacji operacji:

Nabycie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ramach opracowanych i zrealizowanych operacji min. koncepcji Smart Village, zagród edukacyjnych u 50 uczestników. Wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy z zakresu realizacji operacji w ramach LSR min. koncepcji Smart Village, zagród edukacyjnych, przez uczestników operacji za skutkuje zwiększeniem pozyskiwania środków finansowych na działania które będą realizowane na obszarach wiejskich przez mieszkańców. Podczas wizyty studyjnej na obszar działania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu której siedziba znajduje się na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego uczestnicy nawiążą współpracę, poznają inicjatywy, które zostały zrealizowane metodami projektowymi. Ponadto podczas przeprowadzonej konferencji uczestnicy poznają instrumenty innowacyjne wykorzystujące zasoby lokalne poprawiające wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwojów obszarów wiejskich.

Termin realizacji operacji:

01.06 – 31.07.2023 roku

Całkowita wartość operacji – 96 550 złotych

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.