Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Nasze Bieszczady

Członkowie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

Wg rozdzielnika

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 1430 w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko.

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin na ten sam dzień godz. 1445.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków (kworum).
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady LGD Nasze Bieszczady za 2016 r.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok (dokumenty finansowe – bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa do bilansu – za rok 2016 znajdują się na stronie internetowej LGD Nasze Bieszczady w zakładce Stowarzyszenie – Dokumenty).
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie Uchwał:
  a.przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 r. – Uchwała nr 1/2017;
  b. udzielenie absolutorium Zarządowi LGD Nasze Bieszczady za 2016 r. – Uchwała nr 2/2017;
  c. przyjęcie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy nr 00023–6933–UM0910006/15 z dn. 23.05.2016 r.
  – Uchwała nr 3/2017:
  – zmiana ,,Projektu współpracy”
  – zmian w ,,Planie komunikacji”;
  d. przyjęcie zmian w ,,Procedurze oceny i wyboru operacji”, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy nr 00023–6933–UM0910006/15 z dn. 23.05.2016 r. oraz w załączniku nr 3 Karta oceny wg Lokalnych kryteriów wyboru – podejmowanie działalności gospodarcze (premia) i nr 4 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – rozwijanie działalności gospodarczej (przedsiębiorczość) do „Procedury oceny i wyboru operacji” – Uchwała nr 4/2017;
  e. przyjęcie zmian w Regulaminie Biura LGD Nasze Bieszczady oraz w Procedurze określającej warunki, sposób i tryb udzielonego doradztwa i jej załącznikach stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu Biura LGD Nasze Bieszczady – Uchwała nr 5/2017
  f. przyjęcie nowych zapisów w Regulaminie Rady LGD Nasze Bieszczady oraz nowych wzorów jego załączników, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy nr 00023–6933–UM0910006/15 z dn. 23.05.2016 r. – Uchwała nr 6/2017
  g. przyjęcie Regulaminu zwrotu kosztów podróży członków Rady LGD Nasze Bieszczady wraz z załącznikami – Uchwała nr 7/2017.
 11. Dyskusja
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków LGD.

Projekty uchwał wraz z załącznikami:

 1. Uchwała nr 1/2017 (rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, bilans)
 2. Uchwała nr 2/2017
 3. Uchwała nr 3/2017 (strategia)
 4. Uchwała nr 4/2017 (karta oceny- podejmowanie działalności, karta oceny – rozwijanie działalności, procedury wyboru i oceny operacji)
 5. Uchwała nr 5/2017 (regulamin biura, załącznik do regulaminu, procedury doradztwa – rejestr, procedury doradztwa – ankieta)
 6. Uchwała nr 6/2017 (regulamin rady, załącznik nr 1załącznik nr 2załącznik nr 3załącznik nr 4)
 7. Uchwała nr 7/2017 (regulamin zwrotu kosztów, załącznik nr 1 do regulaminu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.