Zawarcie umowy na realizację LSR na lata 2023-2027

W dniu 09.01.2024 Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, reprezentowana przez Prezes

Zarządu Anicetę Brągiel oraz Wiceprezes Zarządu Jolantę Bartnicka – Węgrzyn, zawarła  z Zarządem Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027.

Wysokość środków finansowych na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach:

  1. Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) została ustalona na 1 250 000,00 euro:
  2. Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027) ze środków funduszy EFRROW i EFS + została ustalona na: 696 894,00 euro.

Oficjalnego podpisania umów na realizację LSR na lata 2023 – 2027 z 26 Lokalnymi Grupami
Działania z Podkarpacia dokonali Władysław Ortyl Marszałek Województwa wraz z Piotrem Pilchem Wicemarszałkiem Województwa. Panowie poinformowali obecnych, iż efekty poprzednich działań są imponujące w wielu miejscach regionu. Lokalne Grupy Działania przeprowadziły do tej pory 775 naborów i efekty tej pracy widać w wielu wspólnotach na obszarach wiejskich, dlatego też po raz pierwszy Zarząd Województwa zdecydował się na formułę wielofunduszową, co pozwoli na wykorzystanie znacznie większej kwoty niż dotychczas. W poprzedniej perspektywie Lokalne Grupy Działania na realizację LSR dysponowały kwotą około 60 mln euro obecnie prawie 89 mln euro, czyli prawie 385 mln złotych. Te ogromne środki to kolejne szanse dla mieszkańców terenów wiejskich – podkreślał wicemarszałek województwa Piotr Pilch, który na co dzień nadzoruje pracę Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w ramach prowadzonych konsultacji na etapie opracowywania LSR zadecydowali, iż środki na wdrażanie LSR zostaną przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, poprawę dostępu do małej infrastruktury, rozwijanie gospodarstw agroturystycznych. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego poszerzone zostały źródła finansowania LGD. Chodzi o środki pochodzące  z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027). Pieniądze zaplanowane dla LGD w ramach FEP 2021-2027 przeznaczone zostaną na realizację działań związanych  z rozwojem zdolności uczniów poza edukacją formalną, wsparciem jakości edukacji oraz wsparciem osób dorosłych w zdobywaniu podstawowych kompetencji, jak również działań dotyczących usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej i integracji społecznej na obszarach wiejskich. Lokalne Grupy Działania otrzymają również środki finansowe wspierające dalsze zarządzanie LSR.

Opracował:
Specjalista ds. promocji i marketingu
Michał Bartnicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.