Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Nasze Bieszczady

Członkowie Lokalnej Grupy Działania

Nasze Bieszczady

według rozdzielnika

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 08 września 2021 roku (środa) o godzinie 1100 , które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko.
W przypadku braku kworum ustala się drugi termin na dzień ten sam godz. 1115

Porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków (kworum).
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady LGD Nasze Bieszczady za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok (dokumenty finansowe – bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa do bilansu – za rok 2020 znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady).
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał;
  -przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok (1/2021)
  -udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Nasze Bieszczady za 2020 rok (2/2021)
 1. Przedstawienie zmian związanych z aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy nr 00023–6933–UM0910006/15 z dn. 23.05.2016 r.
  – zwiększenie środków finansowych na przedsięwzięcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).
  Wprowadzenie do planu działania nowych przedsięwzięć związanych z:
  – realizacją operacji własnych LGD,
  – realizacją naboru związanego z opracowaniem koncepcji Smart Village.
 1. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) (3/2021)
 2. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) dla obszaru LGD Nasze Bieszczady. (4/2021)
 3. Dyskusja.
 4. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków LGD.

Projekty uchwał wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.nasze-bieszczady.pl

 1. Uchwała 1 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
  Bilans
  Rachunek zysków i strat
  Informacja dodatkowa
 2. Uchwała 2 2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 3. Uchwała 3 2021 zatwierdzająca zmiany w LSR.
  Strategia
 4. Uchwała 4 2021 zatwierdzająca zmiany w Harmonogramie naborów.
  Harmonogram naborów wniosków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.