Organizacja szkolenia dla lokalnych grup działania z Województwa Podkarpackiego

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

  „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2020 –2021

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie umowy nr OW.VI.052.5.4.2021 zawartej w dniu 08.06.2021 r., w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2020 –2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację, pn. „Organizacja szkolenia dla lokalnych grup działania z Województwa Podkarpackiego”, której celem jest Pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji z zakresu rozwoju obszarów wiejskich przez uczestników szkolenia – przedstawicieli Lokalnych Grup Działania”.

Termin realizacji operacji: 01.06.2021 r.- 30.09.2021 r.

Wartość operacji: 62 624,00 zł.

Głównym celem działania LGD Nasze Bieszczady jak i pozostałych Lokalnych Grup Działania z Województwa Podkarpackiego jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, są to konkretne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W obecnym okresie programowania niejednokrotnie były zmieniane dokumenty programowe, rozporządzenia oraz wytyczne, aby w pełni realizować powierzone zadania pracownicy LGD – ów na bieżąco muszą pogłębiać i aktualizować swoją  wiedzę podnosić kwalifikacje w wskazanym zakresie ponadto się nią dzielić i wymieniać, tym samym zawiązywać współpracę, co bezpośrednio przyczynia się do lepszego funkcjonowania na obszarach wspieranych w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju.

Mając na uwadze, iż zbliża się okres podsumowania osiągniętych efektów wdrażania LSR oraz planowane jest wprowadzenia nowych działań do realizowania w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach planowanej operacji pragniemy zorganizować dla przedstawicieli LGD z Podkarpacia wspólne szkolenie dzięki któremu podniesiemy swoje kwalifikacje i nabędziemy wiedzę np. na temat Smart Villiges, łańcuchów krótkich dostaw, ewaluacji i monitoringu, aktywizacji lokalnej społeczności, zdobyta wiedza pomoże nam osiągnąć wyższe efekty naszej pracy, ponadto pomoże zweryfikować dotychczasową wiedzę pracowników LGD co do stosowania różnych narzędzi w celu zrównoważonego rozwoju lokalnego w poszczególnych regionach.

LGD Nasze Bieszczady nie po raz pierwszy jest inicjatorem i organizatorem działań w ramach funkcjonowania Lokalnych Grup Działania, dzięki zaplanowanemu wspólnemu szkoleniu dla przedstawicieli LGD z Województwa Podkarpackiego zainicjujemy kolejne działanie w zakresie wspólnych szkoleń i nawiązywania współpracy, co pozwoli na wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Zaplanowane szkolenie w ramach realizacji operacji spowoduje nabycie wiedzy i podniesienie kwalifikacji u pracowników LGD – ów dzięki temu wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich będzie przebiegać sprawniej, również podczas szkolenia uczestnicy poznają rozwiązania funkcjonujące u partnerów biorących udział w szkoleniu, które następnie będzie można implementować w poszczególnych obszarach LGD-ów. Zdobyta wiedza przyczyni się do wypracowania innowacyjnych instrumentów pozwalających na rozwój obszarów wiejskich, co przyczyni się do poprawy sytuacji materialnej mieszkańców.

Forma realizacji operacji to:

Szkolenie podczas którego uczestnicy nabędą wiedzę i podniosą swoje kwalifikacje, uczestnicy będą mogli bliżej się poznać, porozmawiać o realizacji LSR-ów, planach na dalszą działalność oraz poznają inne obszary wiejskie poza obszarem działania, które przodują w rozwoju gospodarczym poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Zebrane informacje bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celu poprzez pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, która przyczyni się do osiągania lepszych efektów podczas realizacji powierzonych działań oraz inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, oraz na stworzenie sieci kontaktów i platformy współpracy pomiędzy uczestniczącymi LGD.

Grupa docelowa:

Grupę docelowa będą stanowić uczestnicy szkolenia tj. przedstawiciele LGD z Podkarpacia, wskazana grupa docelowa to osoby które na co dzień zajmują się realizacją działań w ramach PROW, niezbędne dla nich jest weryfikowanie na bieżąco posiadanej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aby sprawniej wykonywać powierzone obowiązki. Każdy z partnerów i lider będzie zobligowany do wytypowania przedstawicieli w rezultacie w realizacji operacji będzie brało udział 52 osoby.

 

Tematy Szkoleń:

  1. Ewaluacja i monitoring Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  2. Smart Villages, krótkich łańcuchów dostaw żywności.
  3. Animacja oraz integracja środowiska lokalnego – rozwój partycypacji społecznej
  4. Stan wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju – dokumenty programowe.
  5. Zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach podziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
  6. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w obecnym i przyszłym programowaniu.
  7. Zasad funkcjonowania Lokalnych Grup działania w obecnym i przyszłym programowaniu.

Ze względu na ilość materiału szkoleniowego zajęcia zostaną zorganizowane w dwóch terminach:

Pierwsze szkolenie 09-11 czerwca 2021 roku. Liczba godzin 24 (trzy dni szkoleniowe po 8 godzin lekcyjnych dziennie).

Drugie szkolenie 08 – 10 września 2021 roku. Liczba godzin 24 (trzy dni szkoleniowe po 8 godzin lekcyjnych dziennie).

W sumie na szkolenie z wyżej wymienionych zagadnień przewidziano 48 godzin – 6 dni.

Efekty operacji:

Poszerzenie wiedzy i kwalifikacji z zakresu rozwoju obszarów wiejskich u 52 przedstawicieli LGD biorących udział w szkoleniu. Uczestnicy szkolenia nabędą dodatkową i nową wiedzę poznają inicjatywy, które zostały zrealizowane metodami projektowymi ponadto podczas prowadzonych zajęć uczestnicy poznają instrumenty innowacyjne wykorzystujące zasoby lokale poprawiające wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich  in. działania z zakresu Smart Villiges

  1. Rozwinięcie kontaktów, które przyczynia się do rozbudowy platformy współpracy na obszarze Województwa Podkarpackiego.
  2. Uzyskanie informacji na temat możliwości rozwoju obszarów wiejskich

Wartość dodana

Wymiana doświadczeń w zakresie podejmowania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zdobycie wiedzy oraz identyfikacja partnerów, co może być inspiracją do podejmowania działań i wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na kreowanie marek produktów regionalnych
i lokalnych, rozwój turystyki wiejskiej opartej na dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym
i historycznym, a także powstanie sieci kontaktów i platformy współpracy. Dodatkowo szkolenie przyczyni się do budowania silnego sektora organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, przedsiębiorców, wzmocni ich kompetencje i potencjał, pozwalając na realizację nowych inicjatyw skierowanych na aktywizację, wsparcie rozwój lokalnych społeczności na obszarach wiejskich.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.