Spotkanie informacyjne dot. FIO w Lesku

W imieniu Fundacji Przestrzeń Lokalna oraz naszego Partnera Lokalnego LGD Nasze Bieszczady zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Grantowym „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” (PIL 2018-2019).

Konkurs jest organizowany przez 4 organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego:

  • Fundację Fundusz Lokalny SMK,
  • Lokalną Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
  • Stowarzyszenie Lokalną Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  • Fundację Przestrzeń Lokalną.

Realizacja Konkursu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach Konkursu planujemy przeznaczyć 350.000,00 PLN na mikrodotacje – inicjatywy lokalne z terenu woj. podkarpackiego.  Granty będą przyznawane w kwotach do 3.000,00 oraz od 2.000,00 do 5.000,00 PLN.

Nabór wniosków do Konkursu rozpoczął się z dniem 5 lipca i potrwa do dnia 30 lipca 2018 r., godz. 16:00.

Mikrodotację można pozyskać na działania mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O grant mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe (które prowadzą swoją działalność nie dłużej
    niż 30 miesięcy na dzień złożenia wniosku),
  • grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej).

Czas realizacji to:

  • Inicjatywa jednorazowa w okresie krótszym niż 30 dni w czasie od 01.09.2018 r. do 15.12.2018 r.
  • Inicjatywa niejednorazowa dłuższa niż 60 dni w czasie od 1.09.2018r.-15.12.2018 r.

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie  szkoleniowo – doradcze oraz  promocję lokalnych inicjatyw.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 23 lipca 2018r., o godz. 13:00  w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko.

Spotkanie poprowadzi Edyta Salnikow – Koordynator z ramienia Fundacji Przestrzeń Lokalna

Kontakt: tel. 667 048 313, e-mail: e.salnikow@przestrzenlokalna.org.pl www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Obszar działania powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, przemyski, rzeszowski.

PLAKAT (PDF)

Zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.