Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje o przystąpieniu do wprowadzenia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na podstawie  zakończonego procesu oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa) Stowarzyszenie LGD Nasze Bieszczady za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie ubiegać się o dodatkową kwotę środków finansowych (490 000 zł.) na wsparcie realizacji operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, oraz będzie dokonywać przesunięć kwot z osiągniętych wskaźników.

W związku z powyższym LGD przystępuje do działań związanych z aktualizacją LSR na obszarze objętym Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 -2020. Stowarzyszenie w miesiącu maju 2019 r. będzie prowadzić konsultacje społeczne
z mieszkańcami obszaru w celu wspólnego zdiagnozowania obszaru i wskazania potrzeb związanych z rozwojem naszego terenu. W ramach prowadzonej diagnozy LGD Nasze Bieszczady będzie organizować spotkania z mieszkańcami oraz udostępniła w biurze ankietę monitorującą potrzeby lokalnej społeczności.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian można składać w biurze LGD Nasze Bieszczady ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko  lub na adres e-mail: nasze–bieszczady@nasze-bieszczady.pl

O przebiegu konsultacji będziemy Państwa na bieżąco informować, ponadto serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w pracach związanych z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.