Informacja o planowanym naborze wniosków – Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w I półroczu 2020 r. planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …Czytaj dalej →

Tarcza Antykryzysowa w województwie podkarpackim

W związku z uruchomieniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego strony poświęconej Tarczy Antykryzysowej w województwie podkarpackim „http://tarcza.podkarpackie.pl/” zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji na Państwa stronie internetowej lub Facebooku (https://www.facebook.com/gpirzeszow/posts/2911816542238881​​) Na stronie  http://tarcza.podkarpackie.pl/​ znajdują się kompleksowe informacje o wszelkich, aktualnie dostępnych na Podkarpaciu narzędziach …Czytaj dalej →

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. – Przewodnik

W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. przedstawiamy opracowany przez Urząd Marszałkowski Przewodnik udostępniony na Facebooku (https://www.facebook.com/gpirzeszow/photos/a.605718212848737/2873366852750517/?type=3&theater​) lub ewentualnie na stronie internetowej (link do Przewodnika: http://fundusze.podkarpackie.pl/attachments/article/1820/Specustawa%20funduszowa%20-%20Przewodnik.pdf?fbclid=IwAR3XM0myvyShrDyJmRcMCCVp2gOu7XmnvYlUTo0z0PGy6pD9DMk905GS7eg). Przewodnik ma …Czytaj dalej →

Informacja na temat możliwości zastosowania rozwiązań szczególnych w zakresie spełniania wymogów i zobowiązań dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID-19

Informacja na temat możliwości zastosowania rozwiązań szczególnych w zakresie spełniania wymogów i zobowiązań dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID-19

Zagrożenie epidemiologiczne – obsługa interesantów

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mając na uwadze rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na terytorium RP, w tym w Województwie Podkarpackim zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Do Państwa dyspozycji pozostają …Czytaj dalej →

Wyniki naboru – ogłoszenie nr 1/2020/G

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 12.03.2020 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 1/2020/G w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i …Czytaj dalej →