Kolejne szkolenie Lokalnych Grup Działania z Województwa Podkarpackiego

W dniach 18-19 maja 2017 roku, członkowie Organów i pracownicy z 20 Lokalnych Grup Działania uczestniczyli w szkoleniu pt. „Przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborach

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowy lub przebudowy …Czytaj dalej →

Ponowna ocena operacji

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 09.05.2017 r. dokonała ponownej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w protestach w związku z ich uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (złożone protesty dotyczyły naboru nr …Czytaj dalej →

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

W ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Planu komunikacji w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lesko odbyło się spotkanie informacyjne na temat wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), …Czytaj dalej →

Proces konsultacji społecznych w sprawie zmian Projektu współpracy

Informujemy, że na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, LGD Nasze Bieszczady rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian Projektu współpracy. Zapraszamy Państwa do przekazywania opinii w sprawie proponowanych zmian w przedmiotowym dokumencie. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: nasze–bieszczady@nasze-bieszczady.pl …Czytaj dalej →