NUMER IDENTYFIKACYJNY ARIMR DLA BENEFICJENTÓW PROW 2014-2020

Informujemy przyszłych Beneficjentów, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, iż jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji …Czytaj dalej →

Dokumentacja aplikacyjna już dostępna

Uprzejmie zawiadamiamy, że została udostępniona pełna dokumentacja aplikacyjna przygotowana dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioski podzielone są na trzy grupy: dla wszystkich operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem operacji …Czytaj dalej →

Wsparcie w starcie

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie od 01.08.2016 r. rozpoczęła realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju …Czytaj dalej →