Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 05 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 13:00 w Urząd Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko.

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin na dzień ten sam godz. 1315

 

Porządek Walnego Zebrania Członków:

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków (kworum).
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady LGD Nasze Bieszczady za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok (dokumenty finansowe – bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa do bilansu – za rok 2018 znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady).
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwał;

-przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok (1/2019)

-udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Nasze Bieszczady za 2018 rok (2/2019)

 1. Przedstawienie zmian związanych z aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy nr 00023–6933–UM0910006/15 z dn. 23.05.2016 r.

-zmiany w rozdziale 3 „Diagnoza – opis obszaru i ludności”.

-zmiany w rozdziale 6 ,,Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru”.

-zmiany w rozdziale 7 ,,Plan działania”.

 1. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) (3/2019)
 2. Przedstawienie zmian w ,,Procedurze oceny i wyboru operacji”, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy nr 00023–6933–UM0910006/15 z dn. 23.05.2016 r. oraz w załączniku nr 3 Karta oceny wg Lokalnych kryteriów wyboru – podejmowanie działalności gospodarcze (premia) i nr 4 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – rozwijanie działalności gospodarczej (przedsiębiorczość) do „Procedury oceny i wyboru operacji”
 3. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w ,,Procedurze oceny i wyboru operacji”. (4/2019)
 4. Przedstawienie propozycji zmiany w wysokość diet dla członków Zarządu LGD za udział w posiedzeniach.
 5. Podjęcie uchwały w strawie wysokość diet dla członków Zarządu za udział w posiedzeniach. (5/2019)
 6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady LGD.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady LGD. (6/2019)
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór członka Rady LGD.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady LGD. (7 /2019)
 11. Dyskusja.
 12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków LGD.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zabraniu Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady do dnia 04 czerwca 2019 r.(wtorek) pod nr Tel: 13 469 62 03

 

Projekty uchwał wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.nasze-bieszczady.pl

1) Uchwała nr 1 uchwala 1 2019 zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Zarzadu LGD

Bilans Informacja dodatkowa Rachunek zyskow i strat

2) Uchwała nr 2 uchwala 2 2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi LGD

3) Uchwała nr 3 uchwala 3 2019 zatwierdzająaca zmiany w LSR

Strategia 05 czerwca 2019 r.

4) Uchwała nr 4 uchwala 4 2019 zatwierdzajaca zmiane w Procedurze oceny i wyboru operacji

Zalacznik nr 3 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriow wyboru – podejmowanie dzialalnosci gospodarczej (premia)

Zalacznik nr 4 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriow wyboru – rozwijanie dzialalnosci gospodarczej (przedsiebiorczosc)

5) Uchwała nr 5 uchwala 5 2019 zatwierdzajaca wysokosc diety dla członkow Zarzadu LGD

6) Uchwała nr 6 uchwala 6 2019 odwolani czlonkowie Rady LGD

7) Uchwała nr 7 uchwala 7 2019 powolanie czlonka Rady LGD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.