Ogłoszenie nr 2/2021

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 05.08.2021 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2021 w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki przedstawiają się następująco:

NABÓR NR 2/2021:

Protokół z oceny i wyboru operacji