Ogłoszenie nr 2/2019/G

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 21.03.2019 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 2/2019/G w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

NABÓR NR 2/2019/G:

Protokół z oceny i wyboru Grantobiorców