Informacja nr 1/2023/OW

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 29.02.2024 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji własnej nr 1/2023/OW w zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki przedstawiają się następująco:

OPERACJA WŁASNA NR 1/2023/OW:

Protokół z oceny i wyboru operacji własnej