Wyniki oceny i wyboru operacji własnej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 28.06.2022 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji własnej nr 1/2022/OW w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki przedstawiają się następująco:

OPERACJA WŁASNA NR 1/2022/OW:

  • Lista wybranych operacji

Protokół z oceny i wyboru operacji własnej