Władze LGD

Zarząd LGD

 1. Prezes Zarządu: Aniceta Brągiel
 2. Wiceprezes Zarządu: Jolanta Bartnicka – Węgrzyn
 3. Wiceprezes Zarządu: Dawid Lipka
 4. Członek Zarządu: Zbigniew Bończak
 5. Członek Zarządu: Danuta Nagórzańska – Gał

Dyrektor Biura Jolanta Bartnicka – Węgrzyn


Rada LGD

 1. Habowski Jerzy – sektor społeczny
 2. Kobus Elżbieta – sektor społeczny
 3. Kraus Sylwia – sektor społeczny
 4. Krawiec Jacek – sektor gospodarczy
 5. Mazurkiewicz Zygmunt – sektor społeczny
 6. Owsianik Paulina – sektor społeczny
 7. Snarski Adam – sektor publiczny
 8. Szczepańska Renata – sektor publiczny
 9. Szczepek Aneta – sektor społeczny
 10. Witkowska Joanna – sektor społeczny

Komisja Rewizyjna

 1. Monika Adamiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Nadolny Mirosław
 3. Zimoń Aleksandra