Warsztat refleksyjny

W dniu 30 stycznia członkowie Rady, Zarządu, pracownicy Biura, LGD Nasze Bieszczady oraz osoby zaangażowane we wdrażanie LSR, podczas Warsztatu Refleksyjnego podsumowali miniony rok pod względem wdrażania LSR i działań LGD – zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Podczas Warsztatu Refleksyjnego dokładnie przeanalizowano stopień osiągniętych wskaźników w ramach kamienia milowego na rok 2018 r. Mając na uwadze, iż proces wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przebiega bez zastrzeżeń to wpłynęło na zrealizowane założonych wskaźników, zebrani analizowali zmiany w LSR, dotyczące przeniesienia środków na obszary wymagające interwencji, tj. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych oraz Konkursy z udziałem JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) w celu rozwoju i poprawy ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. Wnioski wypracowane podczas warsztatu będą opracowane w formie raportu na temat m.in. realizacji finansowej i rzeczowej LSR, oraz jakości wybranych projektów, kryteriów wyboru projektów – czy są potrzebne jakieś zmiany w LSR lub w dokumentach dotyczących wdrażania LSR.

Michał Bartnicki

Specjalista ds. marketingu i promocji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.