Projekt współpracy pn.: “Sieć Obiektów Rekreacyjno – Turystycznych”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współpracy finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż wspólnie z partnerem Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty”, realizuje projekt pn. „Sieć Obiektów Rekreacyjno – Turystycznych”, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jest to duży projekt, opiewający na ponad milion złotych, w ramach którego powstanie sieci altan rekreacyjno – turystycznych wraz z obiektami małej infrastruktury (11 obiektów), po jednej w każdej gminne tworzącej obszary partnerskich Lokalnych Grup Działania.

TYTUŁ PROJEKTU: „Sieć Obiektów Rekreacyjno – Turystycznych”.

AKRONIM: SORT

CEL PROJEKTU: Poprawa jakości życia, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem współpracy oraz rozwoju współpracy między podmiotami będącymi LGD Nasze Bieszczady i LGD „Kraina Nafty” poprzez powstanie sieci altan rekreacyjno turystycznych (11 obiektów) wraz z obiektami małej infrastruktury.

OPIS PROJEKTU: Projekt współpracy pn. Sieć Obiektów Rekreacyjno – Turystycznych” ma na celu: Poprawę jakości życia, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem współpracy oraz rozwój współpracy między podmiotami będącymi Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Lokalną Grupą Działania ,,Krainą Nafty” poprzez powstanie sieci altan rekreacyjno – turystycznych wraz z obiektami małej infrastruktury (11 obiektów). W realizacji operacji biorą udział dwie Lokalne Grupy Działania z Województwa Podkarpackiego tj. LGD Nasze Bieszczady z siedzibą w Lesku oraz LGD ,,Kraina Nafty” z siedzibą w Miejscu Piastowym, które sąsiadują terytorialnie ze sobą (gmina Komańcza, gmina Jaśliska), mają zbliżoną kulturę i tradycję, podobne ukształtowanie obszaru oraz podobne potrzeby i dążenia związane z rozwojem branży turystycznej. Obszary objęte działaniem partnerskich LGD cechują wybitne walory turystyczne, dlatego też LGD zaangażowane w realizację projektu dostrzegają możliwość wykorzystania potencjału, jakim jest powstanie Sieci obiektów rekreacyjno – turystycznych w rozwój obszaru i podniesienie jego atrakcyjności turystycznej oraz z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności w rozwój miejsc do odpoczynku na świeżym powietrzu. Obecnie bardzo modna jest i szeroko rozwija się turystyka rowerowa i piesza korzystający z takich form odpoczynku wytyczają sobie trasy w ramach których będą się przemieszczać. Partnerzy operacji mając na uwadze zaplanowane do realizacji działanie związane z budową 11 obiektów infrastruktury rekreacyjno – turystycznej (5 obszar LGD Nasze Bieszczady oraz 6 LGD ,,Kraina Nafty”) tak zaprojektowali działanie aby ono stanowiło jedną całość zapewniającą bardzo atrakcyjny przejazd po obszarach wspólnie działających Partnerów, ponadto w ten sposób zapewniono uzupełnienie braków w infrastrukturze rekreacyjno – turystycznej co przyczyniało się, iż mało osób spędzało czas na świeżym powietrzu, a turyści odwiedzający przejeżdżali nie widząc potrzeby postoju, wspólna realizacja operacji uczyni ten obszar atrakcyjniejszy w skali województwa i będzie zachęcać turystów do odwiedzania naszych terenów.

W ramach projektu oprócz budowy altan rekreacyjno – turystycznych oraz obiektów małej infrastruktury – 11 sztuk, będą realizowane działania związane z opracowaniem i wydaniem materiałów promocyjnych, wykreśleniem, opracowaniem i drukiem map oraz organizacją wydarzenia informacyjno/promocyjnego.

Działania projektowe związane są z rozwojem infrastruktury rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców i turystów zapewniając im wypoczynek na świeżym powietrzu oraz do przedsiębiorców którzy zajmują się branżą turystyczną, poprawa dostępności do atrakcji około turystycznych poprzez podkreślenie wyjątkowości obszaru spowoduje, iż więcej osób będzie odwiedzać nasz region również w szerszej perspektywie działania te mogą wpłynąć na utworzenie nowych miejsc pracy, gdyż obszary z nowo powstałą infrastrukturą mogą zyskać na popularności, więcej turystów będzie je odwiedzać, a co za tym idzie – zaistnieje konieczność zatrudnienia dodatkowych osób do pracy przy usługach gastronomiczno – hotelarskich. Ponadto realizacja projektu pomoże wypełnić niszę w postaci zbyt małej liczby obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych na obszarach partnerskich LGD. Uczestnicy projektu (partnerzy LGD, osoby uczestniczące w wydarzeniu promocyjnym oraz odbiorcy materiałów promocyjnych), jak i mieszkańcy oraz lokalni liderzy poznają miejsca realizacji operacji podczas działania promocyjno – informacyjnego jak i korzystając z wydanych materiałów promocyjnych i map.

EFEKT REALIZACJI:

Efektem projektu będzie zwiększenie atrakcyjności turystycznej obu LGD, wzbogacenie oferty turystycznej oraz promocja obszaru pod kątem lokalnych walorów i atrakcji. Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerskimi LGD, wzmocnienie więzi społecznych mieszkańców oraz rozwijanie ich aktywności. Przyczyni się również do szerszej promocji obu obszarów na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

1 ETAP – 01.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

2 ETAP – 01.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 1 283 286,00 zł

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.