Strategia Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju

dla obszaru gmin:

Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko, Zagórz

(proszę kliknąć aby otworzyć dokument pdf)