Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. “Staże 30+”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20.

Celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób w wieku pow. 29 r.ż,, zamieszkujących zgodnie KC na terenie w. podkarpackiego, pozostających poza rynkiem pracy tj. os. bezrobotnych lub os. biernych zawodowo zwłaszcza:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.