Ogłoszenie nr 2/2021/G

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 16.02.2022 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 2/2021/G w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki przedstawiają się następująco:

NABÓR NR 2/2021/G:

Protokół z oceny i wyboru Grantobiorców