OPERACJA WŁASNA LGD (NR 1/2022/OW) – brak zgłoszeń

Opublikowano: 03.02.2022 r.

OPERACJA WŁASNA LGD (NR 1/2022/OW) – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 30 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2022/OW w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Kreowanie marki obszaru LGD Nasze Bieszczady poprzez zachowanie dziedzictwa kulinarnego, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji.