Konsultacje w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zamierza po przeprowadzeniu konsultacji społecznych wystąpić do Zarządu Województwa z wnioskiem o zwiększenie budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4.

Na podstawie udostępnionych przez Urząd Marszałkowski informacji ustalono, iż nasza LGD może wnioskować w ramach poddziałania 19.2 max. o 335 000,00 €, co daje nam wg. kursu rozliczeniowego 1 340 000,00 PLN. Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (znak sprawy WPR.wao.510.35.2021) z dnia 15 kwietnia 2021 r. Lokalne Grupy Działania wnioskując o dodatkowe środki zobligowane są do przeznaczenia co najmniej 35%
z pozyskanych środków na przedsięwzięcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o:

  • wskazanie w jakim zakresie moglibyśmy te środki zagospodarować i na jakie ważne
    z Waszego punktu widzenia przedsięwzięcia przeznaczyć. Służyć temu będzie tzw. „Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”, w której przewidziano iż: „Mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Zwracamy się z prośbą o podzielenie się swoimi uwagami i wnioskami dot. aktualizacji LSR  poprzez wypełnienie ankiety/formularza konsultacyjnego (zamieszczanego na stronie internetowej Stowarzyszenia), a następnie  przekazywanie wskazanego dokumentu do biura Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w terminie do dnia 22 czerwca br. (forma przekazania może być osobista, listowna czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl).

“Formularz proponowanych zmian w LSR” w wersji papierowej jest również dostępny
w Biurze LGD.

Zebrane wnioski i opinie Państwa zostaną wykorzystane w pracach aktualizacyjnych nad planowanymi zmianami w LSR i na tej podstawie wprowadzone zostaną zmiany aktualizacyjne do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 13 469 62 03.

  1. Formularz proponowanych zmian cz.1.
  2. Ankieta.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.