Drugi etap realizacji operacji pn. „Aktywizacja mieszkańców obszaru działania LGD Nasze Bieszczady poprzez stworzenie sieci kontaktów międzyterytorialnych, w celu wymiany wiedzy w zakresie realizacji dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, promocją obszaru i rozwojem turystyki.”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020″

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację pn. Aktywizacja mieszkańców obszaru działania LGD Nasze Bieszczady poprzez stworzenie sieci kontaktów międzyterytorialnych, w celu wymiany wiedzy w zakresie realizacji dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, promocją obszaru i rozwojem turystyki., której celem jest Organizacja wyjazdów studyjnych w celu zbudowania międzyterytorialnej platformy współpracy – partnerstwa, aktywizującego lokalną społeczność w obszarze działań poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.”

W ramach operacji LGD Nasze Bieszczady z siedzibą w Lesku będzie realizować działania związane z nawiązaniem współpracy międzyterytorialnej której celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektory gospodarczy, społeczny, publiczny oraz mieszkańcami, prowadzące do lepszego wykorzystania zasobów lokalnych takich jak produkty rolnicze, zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne, ponadto wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów.

Współpraca międzyterytorialna stanowić będzie okazję dla Partnerów do dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami zwłaszcza tymi, które okazały się skuteczne, pozwalając w ten sposób na wzajemne inspirowanie się oraz transfer dobrych praktyk. Dzięki zaplanowanym wyjazdom studyjnym, uczestnicy poznają zrealizowane operacje – dobre praktyki w ramach PROW, potencjał sektoru turystycznego odwiedzanych obszarów, zasoby przyrodnicze, historyczne oraz lokalne produkty. Również będą uczestniczyć w Konferencjach podczas których nabędą wiedzę związaną z rozwojem obszarów wiejskich i omówią miejsca realizacji operacji. Podjęte działania w ramach operacji będą zainspirować do realizacji na swoim obszarze inicjatyw w zakresie rozwoju potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Również współpraca oraz wymiana doświadczeń prowadzić będzie do wypracowania wspólnych projektów, opartych na efekcie synergii i uzupełniania się, takie działanie przyniesie za sobą szereg korzyści, to źródło nowych innowacyjnych pomysłów i metod, przyczyniających się do lepszego wdrażania niektórych elementów lokalnej strategii rozwoju oraz daje okazję do poszerzenia już istniejących projektów lub stworzenia nowych przez połączenie umiejętności i zasobów lub też poprzez otwarcie nowych rynków i możliwości rozwojowych, a zdobyta wiedza zostanie przekazana innym mieszkańcom, co przyczyni się do efektywniejszego rozwoju ekonomicznego naszego obszaru.

Forma realizacji operacji to:

  1. Wyjazd studyjny na obszar działania Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą z siedzibą w Szaflarach Województwo Małopolskie, w terminie 17 – 20 maja 2022 roku.
  2. Wyjazd studyjny na teren Województwa Mazowieckiego, gdzie działa Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura z siedzibą w Wiązowej, w terminie 06 – 09 września 2022 roku.

Grupa docelowa to:

Grupa docelowa składać się będzie z dwóch różnych beneficjentów ostatecznych w liczbie po 50 osób na jeden wyjazd to przedstawiciele LGD Nasze Bieszczady (którzy wyrażą wolę udziału w operacji) należący do sektorów publicznego, gospodarczego, NGO i mieszkańcy ponadto przedstawiciele zarządu, członkowie rady, pracownicy biura LGD.

Efekt realizacji operacji:

Nabycie wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich przez dwóch różnych beneficjentów ostatecznych w liczbie po 50 osób na jeden wyjazd przedstawicieli sektorów publicznego, gospodarczego, NGO i mieszkańców podczas międzyregionalnych wizyt studyjnych oraz organizowanych Konferencji. Wskazany efekt realizacji operacji bezpośrednio ma wpływ na rozwój obszarów wiejskich, ponieważ zaplanowane działania to zdobywanie, wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru ponadto powiązane są z aktywizacją lokalnej społeczności oraz z znajomością dobrych praktyk które można wdrażać na swoich obszarach. Nabyta wiedza przez uczestników wizyt studyjnych wpłynie na bardziej efektywny rozwój lokalny poprzez wdrażanie instrumentów innowacyjnych wykorzystujących zasoby lokale między innymi dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne.

Termin realizacji operacji:

1 Etap – 01.05 – 30.05. 2022 roku

2 Etap – 01.09 – 30.09.2022 roku

Całkowita wartość operacji – 148 600 złotych

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.