INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2023/OW

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2023/OW Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 …Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze – GRANTY (Przedsięwzięcie 1.5.4)

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego …Czytaj dalej →

Informacja o planowanym naborze wniosków – GRANTY

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w II półroczu 2023 r. planuje ogłosić nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A. Szkolenie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych …Czytaj dalej →

Program Dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Szanowni Państwo, do 2 października 2023 do godziny 15:59 można składać wnioski do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. W ramach programu dotacyjnego “Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspierane są projekty włączające …Czytaj dalej →

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Nasze Bieszczady

Członkowie Lokalnej Grupy Działania  Nasze Bieszczady według rozdzielnika         Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 19 Września 2023 roku (Wtorek) o godzinie 1300 , które odbędzie się w Biurze stowarzyszenia ul. …Czytaj dalej →