„Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

  „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację pn. Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” której celem jest „Nawiązanie współpracy w obszarze działań Lokalnych Grup Działania w celu nabycia wiedzy związanej z zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich w ramach wdrażania wielofunduszowych Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach operacji LGD Nasze Bieszczady z siedzibą w Lesku będzie realizować działania związane z nawiązaniem współpracy międzyterytorialnej w celu nabycia wiedzy związanej z zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich w ramach wdrażania wielofunduszowych Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, polegać będzie na zaangażowaniu osób/ przedstawicieli sektorów publicznego, gospodarczego, NGO i mieszkańców w realizację operacji, którzy przez swoje osobiste zaangażowanie w stworzenie warunków do współpracy partnerskiej zadbają o utrzymanie sieci kontaktów w swoich środowiskach lokalnych, a zdobyta wiedza o funduszach w ramach PROW i EFS zostanie przez nich rozpowszechniona wśród innych mieszkańców co poprawi wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Planowany w ramach realizacji operacji wyjazd studyjny na obszar działania partnerów pozwoli poznać metodykę wdrażania operacji z EFS i EFRR oraz PROW i konkretne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ponadto współpraca w ramach realizowanej operacji, pozwoli na szersze zawiązanie sieci kontaktów oraz stanowić będzie okazję dla Partnerów do dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami, zwłaszcza tymi, które okazały się sukcesem i są skuteczne, pozwalając w ten sposób na wzajemne inspirowanie się oraz transfer dobrych praktyk. Dzięki zaplanowanej wizycie studyjnej podczas której odbędzie się Konferencja przedstawiciele partnerów (reprezentanci sektorów gospodarczego, publicznego, społecznego i mieszkańcy), wymienią się wiedzą, podzielą doświadczeniem i poznają miejsca realizacji operacji. Współpraca oraz wymiana doświadczeń prowadzić będzie do wypracowania wspólnych projektów, opartych na efekcie synergii i uzupełniania się również przyniesie za sobą szereg korzyści (to źródło nowych innowacyjnych pomysłów i metod, przyczyniających się do lepszego wdrażania niektórych elementów lokalnej strategii rozwoju oraz daje okazję do poszerzenia już istniejących projektów lub stworzenia nowych przez połączenie umiejętności i zasobów lub też poprzez otwarcie nowych rynków i możliwości rozwojowych). Operacja polegać będzie na organizacji wyjazdu studyjnego na teren województwa Podlaskiego gdzie się znajduje obszar działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej  Grupy  Działania oraz Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski które w obecnej perspektywie finansowej dbały o rozwój obszarów wiejskich wdrażając wielofunduszowe LSR w ramach funduszy unijnych PROW, EFRR i EFS, operacja jest skierowana do przedstawicieli – mieszkańców obszaru działania LGD z Województwa Podkarpackiego.

Forma realizacji operacji to:

  1. Wyjazd studyjny na teren województwa Podlaskiego gdzie się znajduje obszar działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna  Grupa  Działania oraz Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski, w terminie 21 – 24 czerwca 2022 roku.

Grupa docelowa to:

Grupa docelowa składać się będzie z przedstawicieli LGD z Podkarpacia w liczbie po 75 osób, (którzy wyrażą wolę udziału w operacji) należący do sektorów publicznego, gospodarczego, NGO i mieszkańcy ponadto przedstawiciele zarządów, członkowie rad, pracownicy biur LGD z woj. Podkarpackiego

Efekt realizacji operacji:

Nabycie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ramach wdrażania wielofunduszowych Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność u 75 uczestników realizacji operacji.

Wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy z zakresu realizacji operacji w ramach funduszy z PROW, EFS i EFRR przez uczestników operacji za skutkuje zwiększeniem pozyskiwania środków finansowych na działania które będą realizowane na obszarach wiejskich przy realizacji dobrych praktyk. Podczas wizyty studyjnej na Podlasie uczestnicy nawiążą współpracę, poznają inicjatywy, które zostały zrealizowane metodami projektowymi. Ponadto podczas przeprowadzonej Konferencji uczestnicy poznają instrumenty innowacyjne wykorzystujące zasoby lokale poprawiające wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Termin realizacji operacji:

01.06 – 31.07. 2022 roku

Całkowita wartość operacji – 115 900 złotych

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.