Pracownicy

– Specjalista ds. funduszy unijnych i wdrażania LSR
mgr Katarzyna Kochniarczyk
– Specjalista ds. marketingu i promocji
mgr Michał Bartnicki