Analiza efektywności działań komunikacyjnych

Dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowanie partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem przyjętej przez LGD procedury monitoringu i ewaluacji, bowiem tylko jego efektywność może gwarantować osiągnięcie założonych celów. Zgodnie z nią monitorowanie realizacji planu ma charakter ciągły, jest realizowane na bieżąco, a raz w roku przeprowadzane jest badanie efektywności działań służących wdrażaniu LSR, w tym również diagnoza zasobów i rekomendacji.  Wyniki w/w badania prezentowane są w formie raportu, który następnie zostaje upowszechniony drogą e-mailową pocztą tradycyjną na stronie internetowej Stowarzyszenia. Dostępny do wglądu w biurze LGD Nasze Bieszczady.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami badania, które zawarte zostały w opracowanym ,,Raporcie z badań efektywności działań służących wdrażaniu LSR w tym również diagnozy zasobów lokalnych i rekomendacji”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.