Zaproszenie na Walne Zebranie LGD Nasze Bieszczady

Członkowie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

według rozdzielnika

Zarząd Lokalnej Grupy  Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 23 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00, które odbędzie się na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38 – 600 Lesko.

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin na dzień ten sam godz. 11:15.

Porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków (kworum) .
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady LGD Nasze Bieszczady 2019 r.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (dokumenty finansowe – bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa do bilansu – za rok 2019 znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w zakładce Stowarzyszenie – Dokumenty).
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie;
 • przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 • udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Nasze Bieszczady za 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady LGD.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady LGD.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu LGD.
 6. Przeprowadzenie wyborów do organów stowarzyszenia LGD Nasze Bieszczady:
 • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • zgłoszenie kandydatów do Rady LGD,
 • przeprowadzenie głosowania i wyborów na członków Rady LGD.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członków Rady LGD.
 2. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu LGD Nasze Bieszczady.
 3. Wybór Zarządu LGD.
 4. Wybór Prezesa LGD spośród członków Zarządu.
 5. Wybór Wiceprezesów spośród członków Zarządu LGD.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu LGD.
 7. Zgłoszenie kandydatów do pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej LGD Nasze Bieszczady.
 8. Przeprowadzenie głosowania i wyboru Członków Komisji Rewizyjnej LGD.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Członków Komisji Rewizyjnej LGD.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

 

Projekty uchwał wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.nasze-bieszczady.pl

uchwała 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

uchwała 2 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu

uchwała 3 w sprawie odwołania członków Rady LGD.

uchwała 4 w sprawie odwołania członków Zarządu

uchwała 5 w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej.

uchwała 6 w sprawie ustalenia liczby członków Rady LGD.

uchwała 7 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu

uchwała 8 w sprawie zatwierdzenia powołanych członków Rady LGD

uchwała 9 w sprawie powołania Zarzadu Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zrządu

uchwała 10 w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej

Zaproszenie Członków LGD Nasze Bieszczady na Walne Zebranie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.