Sprzątanie Kamienia Leskiego z Burmistrzem Miasta

W sobotę (1 lipca) o godz.16:00 Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko oraz Stowarzyszeniem Razem dla Glinnego zapraszają do włączenia się w akcję społeczną sprzątania Kamienia Leskiego. Zakończymy ją grillem przy nowo wybudowanej wiacie wypoczynkowej.

Spotkanie informacyjne: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

W dniu 19 czerwca 2023 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady odbyło się spotkanie związane z informowaniem lokalnej społeczności na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez …Czytaj dalej →

Warsztaty malowania ikon – “Ikona rodzi ikonę”

IKONA RODZI IKONĘ. WARSZTATY MALOWANIA IKON Ruszamy z kolejną edycją programu „Ikona rodzi ikonę. Warsztaty malowania ikon”. Założeniem projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury jest przeprowadzenie warsztatów malowania ikony średniowieczną techniką tempery jajowej. …Czytaj dalej →

Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie opracowywania i realizacji koncepcji inteligentnych wsi tzw. Smart Villages”

         „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”  „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II …Czytaj dalej →